ELCON BRATISLAVA, a.s.

Adresa: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
elcon@elcon-bratislava.sk
☎ +421-2-5010-9111
IČO: 35 711 299
DIČ: 2020265126
DIČ DPH: SK2020265126

ELCON BRATISLAVA, a.s. odštěpný závod

Adresa: Pražákova 1024/66a, Štýřice, 639 00 Brno
elcon@elcon-bratislava.sk
☎ +421-2-5010-9111
IČO: 70098964
DIČ: 70098964
IČ DPH: CZ70098964

ELCON PRAHA, a.s.

Adresa: Stroupežnického 2328/30, 150 00 Praha 5
elcon@elcon-bratislava.sk
☎ +421-2-5010-9111
IČO: 26147432
DIČ: 26147432
IČ DPH: CZ 26147432